Sunteţi aici: Acasă >> Informatii Generale >> Rapoarte >> Rapoarte de Contestaţii

Rapoartele de Contestaţii pentru proiectele depuse în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurala 2007 - 2013 în vederea accesarii fondurilor nerambursabile disponibile, sunt prezentate mai jos în ordine cronologică, începând cu prima sesiune pentru depunerea proiectelor, respectiv Martie 2008.

 


CONTESTAREA DECIZIEI privind EVALUAREA PROIECTELOR

Solicitanţii care au depus o Cerere de Finanţare pentru solicitarea fondurilor europene nerambursabile acordate prin PNDR, au dreptul de a contesta decizia privind evaluarea propriei Cereri de Finanţare.

Astfel, după emiterea şi publicarea Raportului de Evaluare şi a notificărilor aferente, solicitanţii pot depune o contestaţie la Oficiul Judeţean al APDRP la care a depus si Cererea de Finanţare, în cazul în care consideră incorectă decizia privind evaluarea Cererii de Finanţare sau că aceasta îi dezavantajează.
Contestarea deciziei, precum şi soluţionarea contestaţiei se realizează în conformitate cu prevederile Ordinului MADR nr. 28 din 31.01.2011 privind constituirea Comitetului de Selecţie şi a Comisiei de Contestaţii pentru proiectele aferente masurilor din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013 ( PNDR), precum şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al acestora modificat și completat prin Ordinul MADR nr 142 din 11.07.2012


Analiza contestaţiilor se va face de către CRPDRP pentru proiectele verificate de către OJPDRP/CRPDRP şi APDRP prin Direcţia Selectare Contractare pentru cele verificate prin sondaj. Analizarea contestaţiei şi întocmirea raportului privind contestaţia vor fi efectuate de alt expert decât cel care a evaluat iniţial Cererea de finanţare.

În urma analizei raportului şi a documentelor justificative aferente unei contestaţii, Comisia de Contestaţii poate solicita APDRP, copii ale unor documente justificative suplimentare din dosarul cererii de finanţare.
Contestaţiile depuse în mod eronat la sediul MADR se redirecţionează la APDRP.

În situaţia în care constatările Comisiei de Contestaţii diferă de cele cuprinse în rapoartele de reverificare ale APDRP nivel central, soluţia finală este cea dată de Comisia de Contestaţii. După întrunirea Comisiei de Contestaţie, Direcţia Generală de Dezvoltare Rurală (Autoritatea de Management pentru PNDR) va transmite APDRP o copie a raportului de contestaţii în vederea notificării solicitanţilor. 

Raportul de contestaţii se publică pe site-ul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi al Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit.
 

APDRP va aduce la îndeplinire prevederile raportului de contestaţie şi va notifica solicitanţii în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea acestuia. Notificările sunt făcute de către CRPDRP pentru contestaţiile analizate.

Termenul de analizare, de către experții APDRP, a tuturor contestațiilor depuse pentru o singură măsură de finanțare este de 15 zile lucrătoare de la expirarea termenului maxim de depunere a contestațiilor și poate fi prelungit cu încă 15 zile maxim, dacă la nivelul APDRP se analizează contestațiile depuse pentru două sau mai multe măsuri de finanțare, dacă numărul de contestații depuse este foarte mare, sau dacă peroada de analiză a contestațiilor se suprapune cu alte sesiuni de evaluare a proiectelor.

Termenul de soluționare a contestațiilor, de către Comisia de Contestații din cadrul MADR, este de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora la secretariatul DGDR - AM PNDR. Acest termen se poate prelungi cu 7 zile lucrătoare în cazul în care Comisia de Contestații solicită reverificarea unor contestații de către APDRP și cu încă 15 zile lucrătoare în cazul în care Comisia de Contestații este convocată pentru a analiza contestațiile depuse pentru două sau mai multe măsuri de finanțare.

 
 
Nr. crt.Tip documentNume documentLimbă documentDimensiune documentDurată descărcare la 56K / 128KDescărcare
1 ERATA la Raport Contestatii M312 - sesiunea 01/2012 RO 888  KB  3mn / <1mn
2 ERATA II la Raport Contestatii M312 - 3-28 sept.2012 RO 46  KB  <1mn / <1mn
3 ERATA la Raport Contestatii M312 - 3-28 sept.2012 RO 104  KB  <1mn / <1mn
5 ERATA II la Raport de Contestatii pentru Masura 121 - nov.2012 - mart.2013 RO 111  KB  <1mn / <1mn
6 Raport Contestatii M312 - 3-28 sept.2012 RO 865  KB  3mn / <1mn
7 ERATA la Raportul de Contestatii M121 - nov.2012- -mart.2013 RO 100  KB  <1mn / <1mn
8 Raport de Contestatii RECTIFICAT M123 - nov.2012-mart.2013_produse incluse in Anexa I, sect. prioritare RO 83  KB  <1mn / <1mn
9 Raport de Contestatii RECTIFICAT M123 - nov.2012-mart.2013 standard prelucrare lapte crud RO 48  KB  <1mn / <1mn
10 Raport de Contestatii pentru Masura 121 - nov.2012 - mart.2013 - Sector VEGETAL RO 110  KB  <1mn / <1mn
11 Raport de Contestatii pentru Masura 121 - nov.2012 - mart.2013 - Sector ANIMAL RO 93  KB  <1mn / <1mn
12 Raport de Contestatii Masura 123 - nov.2012 - mart.2013 - standarde prelucrare lapte crud RO 42  KB  <1mn / <1mn
13 Raport de contestatii Masura 121 - nov.2012 - mart.2013_beneficiari Masura 141 RO 44  KB  <1mn / <1mn
14 Raport de contestatii Masura 121 - iunie - august 2013_beneficiari Masura 141 RO 46  KB  <1mn / <1mn
15 Raport de Contestatii pentru Masura 121 - iunie - august 2013 - Sector VEGETAL RO 68  KB  <1mn / <1mn
16 Raport de Contestatii pentru Masura 121 - iunie - august 2013 - Sector ANIMAL RO 46  KB  <1mn / <1mn
17 Raport de Contestatii Masura 123 - noiembrie 2012 - martie 2013 standarde prelucrare lapte crud RO 50  KB  <1mn / <1mn
18 Raport de Constestatii Masura 123 - noiembrie 2012 - martie 2013 produse incluse in Anexa1 sectoare prioritare RO 82  KB  <1mn / <1mn
19 Raport de Contestatii pentru Masura 142 - etapa IX, noiembrie 2013 RO 47  KB  <1mn / <1mn
20 Raport de Contestatii suplimentar pentru Masura 121 - aprilie - iunie 2012 - Sector VEGETAL RO 35  KB  <1mn / <1mn
21 Raport de Contestatii suplimentar pentru Masura 121 - aprilie - iunie 2012 - Sector ANIMAL RO 35  KB  <1mn / <1mn
22 Raport de Contestatii pentru Masura 121 - aprilie - iunie 2012 - Sector VEGETAL RO 208  KB  <1mn / <1mn
23 Raport de Contestatii pentru Masura 121 - aprilie - iunie 2012 - Sector ANIMAL RO 156  KB  <1mn / <1mn
24 Raport de Contestatii pentru Masura 121 - aprilie - iunie 2012 - standarde sector zootehnic RO 45  KB  <1mn / <1mn
25 Raport Contestatii N578/2009 sesiunea 01/2012 - forestier RO 143  KB  <1mn / <1mn
26 Raport Contestatii N578/2009 sesiunea 01/2012 - agricol RO 132  KB  <1mn / <1mn
27 Raport de contestatii - INDIVIDUAL - Reevaluat - Masura 322 sesiunea iunie - iulie 2009 RO 34  KB  <1mn / <1mn
28 Raport de Contestatii pentru Masura 123 - sesiunea iulie - august 2012 RO 515  KB  2mn / <1mn
30 Raport Contestatii Individual pentru Masura 322 - Iunie - Iulie 2009 RO 54  KB  <1mn / <1mn
31 Raport de contestatii pentru Masura 125, submasura b - sesiunea martie - aprilie 2010 RO 102  KB  <1mn / <1mn
32 ERATA II la Raportul de contestatii pentru Masura 313 sesiunea aprilie - mai 2012 RO 212  KB  <1mn / <1mn
33 ERATA la Raportul de contestatii pentru Masura 313 sesiunea aprilie - mai 2012 RO 119  KB  <1mn / <1mn
34 Raport de contestatii pentru Masura 313, componenta a - sesiunea aprilie - mai 2012 RO 227  KB  <1mn / <1mn
35 Raport de contestatii pentru Masura 313, componenta b - sesiunea aprilie - mai 2012 RO 167  KB  <1mn / <1mn
36 Raport de contestatii pentru Masura 313, componenta c - sesiunea aprilie - mai 2012 RO 135  KB  <1mn / <1mn
37 Raport de contestatii - Masura 221, sesiunea 03 - septembrie 2012 RO 50  KB  <1mn / <1mn
38 Raport de contestatii - Masura 112, sesiunea iunie - iulie 2012 RO 431  KB  2mn / <1mn
39 Raport de contestatii pentru Masura 125, submasura a1 - sesiunea septembrie - octombrie 2012 RO 139  KB  <1mn / <1mn
40 ERATA la Raportul de contestatii pentru Masura 312, sesiunea mai 2011 actualizata septembrie 2012 RO 323  KB  <1mn / <1mn
44 Raport de contestatii - Masura 221, sesiunea decembrie 2011 RO 90  KB  <1mn / <1mn
45 Raport de contestatii - Masura 312, sesiunea mai 2011 RO 481  KB  2mn / <1mn
47 Raport de contestatii - INDIVIDUAL - Masura 322, sesiunea iunie-iulie 2009 RO 89  KB  <1mn / <1mn
48 Raportul de contestaţii - Masura 112, sesiunea noiembrie 2011 - ianuarie 2012 RO 315  KB  <1mn / <1mn
49 ERATA la Raportul de contestatii pentru Masura 125, submasura c - sesiunea septembrie-noiembrie 2011 RO 314  KB  <1mn / <1mn
50 Raport de contestatii pentru Masura 125, submasura c - sesiunea septembrie - noiembrie 2011 RO 91  KB  <1mn / <1mn
51 Raport de Contestatii pentru Masura 322, submasura d - sesiunea iulie-august 2011 RO 111  KB  <1mn / <1mn
52 Raport FINAL de Contestatii pentru Masura 112 - sesiunea 1 - iulie 2011 RO 216  KB  <1mn / <1mn
53 Raport de Contestatii pentru Masura121- sesiunea aprilie 2011 - Sector VEGETAL RO 128  KB  <1mn / <1mn
54 Raport de Contestatii pentru Masura121- sesiunea aprilie2011 - Sector ANIMAL RO 159  KB  <1mn / <1mn
55 Raport de Contestatii pentru Masura121+141 - sesiunea aprilie2011 - Sector VEGETAL RO 65  KB  <1mn / <1mn
56 Raport de contestatii pentru Masura 125, submasura a1 - sesiunea mai 2011 RO 173  KB  <1mn / <1mn
57 Raport de contestatii pentru Masura 125, submasura a2 - sesiunea mai 2011 RO 226  KB  <1mn / <1mn
58 Raport de contestatii pentru Masura 125, submasura b - sesiunea mai 2011 RO 170  KB  <1mn / <1mn
59 Raport de Contestatii pentru Masura 141 - sesiunea iunie 2011 RO 12,983  KB  32mn / 14mn
60 ERATA la Raport de Contestatii pentru Masura 112 - sesiunea 1 - iulie 2011 RO 236  KB  <1mn / <1mn
61 Raport de Contestatii pentru Masura 112 - sesiunea 1 - iulie 2011 RO 238  KB  <1mn / <1mn
62 Raport de Contestatii pentru Schema de Ajutor de Stat N578/2009, sesiunea 1 - aprilie 2011 - Sector AGRICOL RO 50  KB  <1mn / <1mn
63 Raport de Contestatii pentru Schema de Ajutor de Stat N578/2009, sesiunea 1 - aprilie 2011 - Sector FORESTIER RO 132  KB  <1mn / <1mn
64 Raport de Contestatii pentru Masura 123 - sesiunea 1 - martie 2011 RO 813  KB  2mn / <1mn
65 Raport de Contestatii pentru Masura 313 comp. A si B - sesiunea 1 - martie 2011 - Rectificat RO 82  KB  <1mn / <1mn
66 Raport de Contestatii pentru Masura 313 comp. C - sesiunea - 1 martie 2011 - Rectificat RO 83  KB  <1mn / <1mn
67 Raport de Contestatii pentru Masura 313 comp. A si B - sesiunea 1 - martie 2011 RO 101  KB  <1mn / <1mn
68 Raport de Contestatii pentru Masura 313 comp. C - sesiunea 1 - martie 2011 RO 96  KB  <1mn / <1mn
69 Raport de Contestatii pentru Masura 141 sesiunea octombrie - noiembrie 2010 RO 78  KB  <1mn / <1mn
71 Raport de Contestatie pentru Masura 121, vegetal - sesiunea 2 - octombrie 2010 RO 64  KB  <1mn / <1mn
72 Raport de Contestatie pentru Masura 121, animal - sesiunea 2 - octombrie 2010 RO 51  KB  <1mn / <1mn
73 Raport de Contestatie pentru Masura 313 - sesiunea 1 - iulie 2010 RO 87  KB  <1mn / <1mn
74 Raport de Contestatii pentru Masura 312_Iunie-Iulie 2010 RO 268  KB  <1mn / <1mn
75 Raport Contestaţii pentru Măsura 112, sesiunea septembrie 2010 RO 61  KB  <1mn / <1mn
76 Raport de Contestatii pentru Schema de Ajutor de Stat N578/2009_sect. AGRICOL RO 116  KB  <1mn / <1mn
77 Raport de Contestatii pentru Schema de Ajutor de Stat N578/2009_sect. FORESTIER RO 99  KB  <1mn / <1mn
78 Raport Contestatii SUPLIMENTAR pentru Masura 123 RO 50  KB  <1mn / <1mn
79 ERATA Raport de Contestatii pentru Masura 123 RO 123  KB  <1mn / <1mn
80 Raport Contestaţii pentru Măsura 123 - proiecte selectate, eligibile neselectate, neeligibile RO 182  KB  <1mn / <1mn
81 Raport Contestaţii pentru Măsura 112 - proiecte selectate, neeligibile RO 54  KB  <1mn / <1mn
83 Raport Contestatii pentru Măsura 141 - proiecte selectate, neselectate, neeligibile RO 189  KB  <1mn / <1mn
84 Raport Contestatii pentru Măsura 125 - proiecte selectate, eligibile nefinanţate, neeligibile - Submăsura 125 A RO 111  KB  <1mn / <1mn
86 Raport Contestatii pentru Măsura 125 - proiecte selectate, eligibile nefinanţate, neeligibile - Submăsura 125 B RO 63  KB  <1mn / <1mn
87 Raport Contestatii pentru Masura 121 - Sector ANIMAL - Mai 2010 RO 114  KB  <1mn / <1mn
88 Raport Contestatii pentru Masura 121 - Sector VEGETAL - Mai 2010 RO 148  KB  <1mn / <1mn
89 ERATA la Raportul de Contestatii pentru Masura 322 - Iunie-Iulie 2009 RO 1,116  KB  3mn / 2mn
90 Raport Contestatii RECTIFICAT pentru Masura 322 - Iunie-Iulie 2009 RO 2,788  KB  7mn / 3mn
91 Raport Contestatii pentru Masura 322 - Iunie-Iulie 2009 RO 2,757  KB  7mn / 3mn
92 Raport Contestaţii pentru Masura 313 - Noiembrie - Decembrie 2009 - proiecte neeligibile şi retrase RO 62  KB  <1mn / <1mn
93 Raport Contestaţii pentru Masura 312 - Noiembrie-Decembrie 2009 - proiecte propuse spre finantare, proiecte nefinantate, proiecte neeligibile - CORECTAT RO 97  KB  <1mn / <1mn
94 Raport Contestaţii pentru Masura 312 - Noiembrie-Decembrie 2009 - proiecte propuse spre finantare, proiecte nefinantate, proiecte neeligibile RO 77  KB  <1mn / <1mn
95 Raport Contestaţii pentru Măsura 112 - Septembrie-Noiembrie 2009 - proiecte selectate si proiecte nefinanţate RO 94  KB  <1mn / <1mn
96 Raport Contestaţii pentru Măsura 313 - Octombrie -Noiembrie 2009 - proiecte selectate RO 42  KB  <1mn / <1mn
97 Raport Contestaţii pentru Măsura 313 - Octombrie -Noiembrie 2009 - proiecte nefinanţate RO 41  KB  <1mn / <1mn
102 Raport Contestaţii pentru Măsura 312 - Octombrie -Noiembrie 2009 - proiecte selectate RO 40  KB  <1mn / <1mn
103 Raport Contestaţii pentru Măsura 312 - Octombrie - Noiembrie 2009 - proiecte nefinanţate RO 73  KB  <1mn / <1mn
104 Raport Contestaţii pentru Măsura 121 - Septembrie-Octombrie 2009 - proiecte selectate, reportate şi neeligibile RO 106  KB  <1mn / <1mn
105 Raport Contestaţii pentru Măsura 123 - August-Septembrie 2009 - proiecte selectate, reportate şi neeligibile RO 68  KB  <1mn / <1mn
106 Raport Contestatii pentru Măsura 121 - Martie 2008 - proiecte selectate si reportate RO 31  KB  <1mn / <1mn
107 Raport Contestatii pentru Măsura 123 - Martie 2008 - proiecte nefinantate RO 31  KB  <1mn / <1mn
108 Raport Contestatii pentru Măsura 322 - Martie 2008 - proiecte nefinantate RO 29  KB  <1mn / <1mn
109 Raport Contestatii pentru Măsura 322 - Martie 2008 - proiecte reportate RO 17  KB  <1mn / <1mn
110 Raport Contestatii pentru Măsura 121 - Aprilie 2008 - proiecte selectate si reportate RO 64  KB  <1mn / <1mn
111 Raport Contestatii pentru Măsura 121 - Aprilie 2008 - proiecte nefinantate RO 53  KB  <1mn / <1mn
112 Raport Contestatii pentru Măsura 123 - Aprilie 2008 - proiecte nefinantate RO 30  KB  <1mn / <1mn
113 Raport Contestatii pentru Măsura 322 - Aprilie 2008 - proiecte reportate RO 31  KB  <1mn / <1mn
116 Raport Contestatii pentru Măsura 121 - Mai 2008 - proiecte selectate si reportate RO 44  KB  <1mn / <1mn
117 Raport Contestatii pentru Măsura 121 - Mai 2008 - proiecte nefinantate RO 24  KB  <1mn / <1mn
118 Raport Contestatii pentru Măsura 121 - Mai 2008 - proiecte retrase RO 16  KB  <1mn / <1mn
119 Raport Contestatii pentru Măsura 123 - Mai 2008 - proiecte nefinantate RO 32  KB  <1mn / <1mn
120 Raport Contestatii pentru Măsura 123 - Schema de Ajutor de Stat XS 13/2008 - Mai 2008 - proiecte selectate RO 32  KB  <1mn / <1mn
121 Raport Contestatii pentru Măsura 123 - Schema de Ajutor de Stat XS 28/2008 - Mai 2008 - proiecte selectate RO 32  KB  <1mn / <1mn
122 Raport Contestatii pentru Măsura 322 - Mai 2008 - proiecte selectate RO 30  KB  <1mn / <1mn
123 Raport Contestatii pentru Măsura 123 - Iunie 2008 - proiecte selectate RO 29  KB  <1mn / <1mn
124 Raport Contestatii pentru Măsura 123 - Schema de Ajutor de Stat XS 13/2008 - Iunie 2008 - proiecte nefinanţate RO 30  KB  <1mn / <1mn
125 Raport Contestatii pentru Măsura 123 - Schema de Ajutor de Stat XS 28/2008 - Iunie 2008 - proiecte nefinantate RO 30  KB  <1mn / <1mn
126 Raport Contestatii pentru Măsura 123 - Iulie 2008 - proiecte nefinantate RO 32  KB  <1mn / <1mn
127 Raport Contestaţii pentru Măsura 123 - August 2008 - proiecte nefinanţate RO 25  KB  <1mn / <1mn
128 Raport Contestaţii pentru Măsura 123 - August 2008 - proiecte retrase RO 15  KB  <1mn / <1mn
135 Raport Contestaţii pentru Măsura 123 - August 2008 - proiecte selectate RO 41  KB  <1mn / <1mn
136 Raport Contestaţii pentru Măsura 312 - Septembrie-Octombrie 2008 - proiecte nefinanţate RO 29  KB  <1mn / <1mn
137 Raport Contestaţii pentru Măsura 121 - Noiembrie-Decembrie 2008 - proiecte selectate, reportate şi neeligibile RO 95  KB  <1mn / <1mn
138 Raport Contestaţii pentru Măsura 121 - Noiembrie-Decembrie 2008 - proiecte selectate, reportate şi neeligibile - Rectificat RO 91  KB  <1mn / <1mn
140 Raport Contestaţii pentru Măsura 123 - Noiembrie-Decembrie 2008 - proiecte selectate, reportate şi neeligibile RO 36  KB  <1mn / <1mn
142 Raport Contestaţii pentru Măsura 123 - Schema de Ajutor de Stat XS 13/2008 - Noiembrie-Decembrie 2008 - proiecte selectate, reportate şi neeligibile RO 32  KB  <1mn / <1mn
144 Raport Contestaţii pentru Măsura 123 - Schema de Ajutor de Stat XS 28/2008 - Noiembrie-Decembrie 2008 - proiecte selectate, reportate şi neeligibile RO 29  KB  <1mn / <1mn
145 Raport Contestaţii pentru Măsura 313 - Noiembrie-Decembrie 2008 - proiecte selectate, reportate şi neeligibile RO 28  KB  <1mn / <1mn
146 Raport Contestaţii pentru Măsura 312 - Noiembrie-Decembrie 2008 - proiecte selectate, reportate şi neeligibile RO 34  KB  <1mn / <1mn
147 Raport Contestaţii pentru Măsura 322 - Noiembrie-Decembrie 2008 - proiecte selectate, reportate şi neeligibile RO 83  KB  <1mn / <1mn
148 Raport de Contestaţii pentru Măsura 112 - Decembrie 2008-Martie 2009 - proiecte selectate, reportate şi neeligibile RO 42  KB  <1mn / <1mn
149 Raport Contestaţii pentru Măsura 123 - Noiembrie-Decembrie 2008 - proiecte selectate, reportate şi neeligibile RO 35  KB  <1mn / <1mn

Ultima actualizare:17.04.2014
Cauta: 
Autentificare:
E-mail:
Password:

 
 
 
Împreună creştem satul românesc.