Sunteţi aici: Acasă >> Informatii Generale >> Investitii prin PNDR >> Măsura 121 Modernizarea exploataţiilor agricole

Măsura 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole” se încadrează în Axa I – „Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi silvic” şi are ca obiective:

      a. Introducerea şi dezvoltarea de tehnologii şi procedee noi, diversificarea producţiei, ajustarea profilului, nivelului şi calităţii producţiei la cerinţele pieţei, inclusiv a celei ecologice, precum şi producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile;
      b. Adaptarea exploataţiilor la standardele comunitare;
      c. Creşterea veniturilor exploataţiilor agricole sprijinite;
      d. Sprijinirea membrilor grupurilor de producători sau ai altor forme asociative în vederea încurajării fenomenului de asociere.


Prin măsura de finanțare 121 Modernizarea exploatațiilor agricole,  APDRP a primit și a evaluat 8.154 de dosare de cereri de finanțare pentru proiecte de investiții in valoare de 3.008.189.083,10 euro.

Având în vedere cererea foarte mare de fonduri europene, care a depășit valoarea totală alocată acestei măsuri, respectiv 966.008.141 euro, APDRP a aplicat criteriile de selecție în funcție de punctajul obținut de fiecare proiect – fiind selectate proiectele care au obținut cel mai mare punctaj.

Până la începutul lunii aprilie au fost selectate pentru finanțare 3.375 proiecte, valoarea fondurilor europene nerambursabile aferentă acestora fiind de 1.250.133.508,83 de euro – lista proiectelor selectate pentru finanțare poate fi consultată accesând secțiunea Rapoarte / Rapoarte de Selecție.

De asemenea, au fost încheiate contracte de finanțare pentru 2.631 proiecte, fondurile alocate pentru aceste contracte fiind de 882.066.318 euro – lista proiectelor contractate poate fi consultată accesând secțiunea PNDR / Beneficiari FEADR.

Pentru proiectele contractate, în urma transmiterii de către beneficiarii PNDR a cererilor de plată, APDRP a efectuat plăți în valoare totală de 486.759.904,84 de euro.


VEZI MAI JOS INFORMAȚII, GHIDUL SOLICITANTULUI ȘI ALTE  DOCUMENTE SPECIFICE MĂSURIIINFO ....................................................................................................................................................................................

NOTĂ de CLARIFICARE privind documentul eliberat de ANPM, care va fi acceptat la depunerea Cererilor de Finananțare

Clarificări pentru Măsura 121 valabile în cadrul sesiunii 26 noiembrie 2012 - 1 februarie 2013


Precizări privind încadrarea "Livezii tradiţionale utilizată extensiv la stabilirea calculului UDE"


Noi clarificări la calculul UDE
 (click pentru detalii)  -   10.01.2012

Notă privind utilizarea coeficienţilor de calcul ai UDE pentru Măsura 112, Măsura 121 şi pentru Măsura 141, aferenţi Marjei Brute Standard 2008 (click pentru detalii).

Încadrarea TRANDAFIRULUI pentru dulceață în stabilirea UDE (click pentru detalii).

Clarificări la calculul UDE (click pentru detalii).


MODIFICĂRI recente:.................................................................................................................................................


Manualul de Procedură pentru achiziţii beneficiari privaţi (Vers.16)Pentru noul model cadru al SCRISORII DE CONFORT ANGAJANTĂ apăsaţi AICI 

Pentru FORMULARELE de PLĂŢI specifice Măsurii APĂSAŢI AICI

Pentru PROCEDURI DE LUCRU şi formulare specifice Măsurii APĂSAŢI AICI 


În atenția GAL-urilor:...............................................................................................................................................

Notă de Informare privind utilizarea elementelor de indentitate vizuală de către beneficiarii Axei IV - LEADER


GAL–urile care lansează sesiuni de primire a proiectelor în cadrul Măsurii 41, care se regăsesc în obiectivele Măsurii 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole”, pot utiliza, la alegere:

1. Versiunea 10 a Ghidului Solicitantului pentru Măsura 121, împreună cu Cererea de Finanțare Versiunea 5.7, din noiembrie 2012. În acest caz, Cererile de Finanțare depuse vor fi verificate prin formularele:
E2.1_M121_noiembrie 2012
E3.1_M121_februarie 2013
E3.2_M121_noiembrie 2012
E3.8_M121_noiembrie 2012

Apăsaţi AICI pentru descărcarea Ghidului Solicitantului versiunea 10, a Cererii de Finanţare versiunea 5.7, pentru Măsura 121 și a formularelor specifice ce vor fi utilizate pentru verificarea Cererilor de Finanțare depuse. 

sau
2. Varianta finala a Ghidului Solicitantului pentru Măsura 121 (Versiunea 11), împreună cu Cererea de Finanțare Versiunea 5.8, din noiembrie 2012. În acest caz, Cererile de Finanțare depuse vor fi verificate prin formularele:
E2.1_M121_iunie 2013
E3.1_M121_ iunie 2013
E3.2_M121_ iunie 2013
E3.8_M121_noiembrie 2012

GAL-urile au obligația de a specifica în Apelul de selecție ce versiune a Cererii de finanțare M121 și a Ghidului Solicitantului pentru Măsura 121 vor fi utilizate de către solicitanți. De asemenea, în Rapoartele de selecție finale pentru Măsura 411-121, GAL-urile vor menționa versiunea Ghidului Solicitantului și Cererea de finanțare M121 utilizate.


Cererea de Finanţare trebuie deschisă cu Adobe Acrobat Reader versiunea 9.3.0, iar sistemul de operare al calculatorului personal recomandăm să fie Windows XP! 
În cazul în care aveţi o altă versiune de Adobe Acrobat Reader, vă sfătuim ca înainte de instalarea versiunii 9.3.0 de pe pagina oficială de internet a APDRP (www. apdrp.ro) să dezinstalaţi mai întâi versiunea dumneavoastră şi după aceea să instalaţi versiunea disponibilă pe site. Pentru a vizualiza versiunea dumneavoastră de Adobe Acrobat Reader, accesaţi meniul Help -> About Adobe Reader.

 
Apăsați AICI pentru a vizualiza Proiectele MODEL, aferente Măsurii 121, adresate celor care vor să dezvolte ferme de familie 

Puteţi vizualiza VARIANTA FINALĂ a Ghidului Solicitantului pentru Măsura 121, precum şi Anexele aferente acestui Ghid, descărcând documentele de mai jos.

 
Nr. crt.Tip documentNume documentLimbă documentDimensiune documentDurată descărcare la 56K / 128KDescărcare
1 GHIDUL SOLICITANTULUI M121_V11_iunie 2013 RO 699  KB  2mn / <1mn
2 Anexa 1 - CEREREA DE FINANTARE M121 V5.8 RO 424  KB  2mn / <1mn
3 Anexa 2 STUDIUL de FEZABILITATE - iunie 2013 RO 200  KB  <1mn / <1mn
4 Anexa 2 STUDIUL de FEZABILITATE Anexa C RO 271  KB  <1mn / <1mn
5 Anexa 2 STUDIUL de FEZABILITATE Anexa B RO 561  KB  2mn / <1mn
6 Anexa 3 MEMORIUL JUSTIFICATIV - iunie 2013 RO 176  KB  <1mn / <1mn
7 Anexa 3 MEMORIUL JUSTIFICATIV Anexa B RO 563  KB  2mn / <1mn
8 Anexa 3 MEMORIUL JUSTIFICATIV Anexa C RO 265  KB  <1mn / <1mn
9 Anexa 4 - CONTRACTUL DE FINANTARE M121 si ANEXELE specifice - decembrie 2013 RO 8,237  KB  21mn / 9mn
12 Anexa 5 FORMULARE de PLATA - versiunea 16 martie 2012 RO 307  KB  <1mn / <1mn
13 Anexa 6 FISA MASURII 121 RO 214  KB  <1mn / <1mn
14 Anexa 7 - Lista actelor normative utile RO 78  KB  <1mn / <1mn
15 Anexa 8 ANEXA I la Tratatul de Instituire al Comunitati Europene RO 43  KB  <1mn / <1mn
16 Anexa 9 ZONE DEFAVORIZATE conform PNDR RO 1,821  KB  5mn / 2mn
17 Anexa 10 ZONE cu POTENTIAL AGRICOL - culturi RO 162  KB  <1mn / <1mn
18 Anexa 10 ZONE cu POTENTIAL AGRICOL - localitati RO 2,654  KB  7mn / 3mn
19 Anexa 11 - Lista lucrarilor cu sau fara aviz de gospodarire a apelor RO 63  KB  <1mn / <1mn
20 Anexa 12 - Ordinul 1552/ 2008 privind Lista localitatilor unde exista surse de nitrati RO 1,374  KB  4mn / 2mn
21 Anexa 13 - DECLARATIE pe propria raspundere PRIVIND COFINANTAREA - iunie 2013 RO 56  KB  <1mn / <1mn
22 MODEL pentru ADRESA de INSTIINTARE RO 29  KB  <1mn / <1mn
23 Angajament autorizare Persoana Fizica - martie 2012 RO 46  KB  <1mn / <1mn
24 Declaratia beneficiarului privind ajutoarele de stat RO 40  KB  <1mn / <1mn
25 Pasii de accesare a Fondului de Garantare a Creditului Rural RO 64  KB  <1mn / <1mn

Ultima actualizare:08.04.2014
Cauta: 
Autentificare:
E-mail:
Password:

 
 
 
Împreună creştem satul românesc.