Click Click aici Click Click Click ATENTIE!!! LINK-URILE POZELOR SE VOR ASEZA IN POZE INCEPAND CU ULTIMUL MAP NAME APOI CU PRIMUL SI ASA MAI DEPARTE ATENTIE!!!
Rapoarte de evaluare şi selecţie a proiectelor PNDR

Consultaţi aici Listele proiectelor selectate pentru finanţare prin Măsurile 121, 123, 322, 312, 313 şi 112, a Schemelor de Ajutor de Stat XS 13/2008 şi XS 28/2008 precum şi Listele proiectelor reportate. De asemenea, aici este prezentata şi Lista proiectelor nefinanţate, din cauza punctajului mic obţinut şi a neîndeplinirii condiţiilor de eligibilitate.

AVERTISMENT

Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit vă sfătuieşte să analizaţi foarte atent informaţiile furnizate de site-urile neoficiale despre Programul Special de preaderare SAPARD (Programul Special de Preaderare pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală), precum şi despre Programele Europene post-aderare – FEADR (Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală), FEP (Fondul European pentru Piscicultură) sau FEGA (Fondul European pentru Garantare Agricolă). APDRP semnalează riscul unei informări deficitare şi subiective de pe site-urile neoficiale – toate aceste site-uri reprezintă interesele unor diverse societăţi, majoritatea de consultanţă.


Consultă Detalii

INFORMEAZĂ-TE!

CONTESTAREA DECIZIEI privind EVALUAREA PROIECTELOR Solicitanţii care au depus o Cerere de Finanţare pentru solicitarea fondurilor europene nerambursabile acordate prin PNDR, au dreptul de a contesta decizia privind evaluarea propriei Cereri de Finanţare. Astfel, după emiterea şi publicarea Raportului de Evaluare şi a notificărilor aferente, solicitanţii pot depune o contestaţie la Oficiul Judeţean al APDRP la care a depus si Cererea de Finanţare, în cazul în care consideră incorectă decizia privind evaluarea Cererii de Finanţare sau că aceasta îi dezavantajează. Contestaţiile se pot depune în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării, dar nu mai mult de 12 zile lucrătoate de la postarea pe site-ul APDRP a Raportului de Evaluare. Contestarea deciziei, precum şi soluţionarea contestaţiei se realizează în conformitate cu prevederile Ordinului MADR nr. 28 din 31.01.2011 privind constituirea Comitetului de Selecţie şi a Comisiei de Contestaţii pentru proiectele aferente masurilor din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013 ( PNDR), precum şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al acestora.APDRP vă pune la dispoziţie numărul de telefon 031.860.11.00 la care puteţi semnala problemele şi dificultăţile apărute în accesarea şi derularea Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 - 2013Ultima actualizare:10.03.2014
Cauta: 
Autentificare:
E-mail:
Password:

 
 
 
Împreună creştem satul românesc.